ദവസഹായംപിള്ള വിശുദ്ധരുടെ നിരയില്‍

വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി: വത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് സ്‌ക്വയറില്‍ ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തെപ്രതി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ അല്മായ രക്തസാക്ഷി ദേവസഹായംപിള്ളയെ 2022...... തുടർന്നു വായിക്കു