കണക്കുപിഴച്ച സര്‍ക്കാരുകള്‍ കഥയറിയാത്ത ജനം

ഇന്ത്യ എട്ടുവര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിലക്കയറ്റഭീഷണിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കടന്നുപോകുന്നത്. ഭക്ഷ്യോത്പന്നവിലക്കയറ്റം മാര്‍ച്ചുമാസം 7.68 ശതമാനമായിരുന്നത് ഏപ്രില്‍ മാസം 8.38...... തുടർന്നു വായിക്കു