യുദ്ധങ്ങള്‍

യുദ്ധങ്ങള്‍ അപശകുനങ്ങളാണ് പ്രബലരായ സ്വാര്‍ഥന്മാര്‍ നിഷ്‌കളങ്കരുടെമേല്‍...... തുടർന്നു വായിക്കു