ഇന്ത്യയ്ക്കു നേരേ പുതിയ ശാക്തികചേരിയുടെ നിഴലാട്ടങ്ങള്‍?

ഖത്തര്‍ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി 20 ന് യു.എസ്. ഭരണകൂടവും താലിബാന്‍ നേതൃത്വവും തമ്മില്‍ ഒപ്പുവച്ച കരാറിലെ...... തുടർന്നു വായിക്കു